Partnerský program

Protože zájem o Magento je obrovský a není v našich silách řešit všechny poptávky, rozhodli jsme se všem našim potencionálním partnerům nabídnout možnost zveřejnit jejich služby zde na našem portálu, ve speciální sekci pro ně určené, a to zcela zdarma. Na druhou stranu věříme, že zde mnoho uživatelů e-shopu Magento nalezne vhodného partnera pro svoje účely.

Účelem partnerského programu je vymezit možnosti a hranice spolupráce mezi NoStress Commerce (Poskytovatel) a potencionálními partnery a definovat benefity pro obě strany ze spolupráce plynoucí. Zde je k dispozici výňatek z Partnesrké smlouvy, jejíž kompletní ukázku naleznete zde:

Pokud vás naše nabídka zaujala a rádi byste se stali našimi partnery, případně pokud máte další otázky ohledně Partnerského programu, neváhejte nás kontaktovat!


FORMY SPOLUPRÁCE

1. Prodejce modulů NoStress Commerce pro Magento

a) Poskytovatel je majitel a vývojářem vlastních modulů pro Magento. Seznam modulů, které je Partner oprávněn nabízet svým klientům, najde Partner ve speciální části webových stránek Poskytovatele (dále jen Aplikace), kam získá přístup po podepsání této Smlouvy. Tento seznam je pro všechny Partnery shodný a nemusí se zcela shodovat s veřejně dostupnou nabídkou modulů na webových stránkách Poskytovatele. Partner pak tyto moduly za níže definovaných podmínek nabízí svým klientům, společně s jejich instalací a podporou pro své klienty.

b) Provize pro partnera z prodeje jednoho modulu plyne z celkové ceny všech zakoupených modulů. Provize platná pro daný kalendářní měsíc je určována automaticky na základě ceny všech zakoupených modulů za předchozí měsíc takto:

  • 0 – 10 000 Kč 25%
  • 10 001 – 20 000 Kč 30%
  • 20 001 Kč a více 35%

c) Partner má v Aplikaci přístup ke všem modulům a jejich aktualizacím, které je oprávněn nabízet svým klientům. Též je oprávněn zde moduly a jejich aktualizace stahovat pro potřeby svých klientů. Ve stejné Aplikaci pak Partner generuje Licenční klíče pro moduly pro své klienty.

d) V Aplikaci dále klient sleduje statistiky svého prodeje a údaje z této aplikace jsou pak podkladem pro vyúčtování poskytnutých služeb Poskytovatele Partnerovi. Vyúčtování je prováděno pravidelně v měsíčních intervalech a faktura je vystavena vždy na konci daného měsíce. Splatnost je pak 5 pracovních dní od data vystavení faktury.

e) Součástí každého modulu je Licence koncového uživatele, která je od modulu neoddělitelná a ke stažení je na webových stránkách Poskytovatele.

f) Ceny modulů na webových stránkách Poskytovatele jsou uvedeny bez DPH a jsou závazné pro všechny Partnery. Poskytovatel se zavazuje tyto ceny nahodile neměnit, změnu cen modulů musí Poskytovatel ohlásit nejméně 30 dní předem všem svým Partnerům. Partner nesmí veřejně nabízet moduly za cenu nižší než je cena modulu ponížená o provizi pro Partnera, tzn. že Partneři si mohou konkurovat v cenách modulů v rámci částky, která plyne z výše jejich provize.

g) Partner je oprávněn moduly nabízet dle svého marketingového plánu. Ve své prezentaci modulu pak může, ale nemusí uvést informaci o Poskytovateli modulu. Partner nesmí nabízet modul ve službě Magento Connect. Nabízet modul ve službě Magento Connect je oprávněn pouze Poskytovatel.


2. Vývoj a implementace designu pro Magento

Poskytovatel v partnerské sekci na svých webových stránkách uvede, že Partner je provádí práce spojené s designem pro Magento.


3. Poskytovatel hostingu pro Magento

Poskytovatel v partnerské sekci na svých webových stránkách uvede, že Partner nabízí hostingové služby pro Magento.


4. Konzultace a podpora pro Magento

Poskytovatel v partnerské sekci na svých webových stránkách uvede, že Partner poskytuje poradenství a konzultace ohledně e-shopu Magento.


5. Programování pro Magento

Poskytovatel v partnerské sekci na svých webových stránkách uvede, že Partner je schopný provádět programové zásahy do e-shopu Magento, modifikovat jeho funkčnost nebo vytvářet individuální rozšíření dle potřeb svých klientů.


6. SEO pro Magento

Poskytovatel v partnerské sekci na svých webových stránkách uvede, že Partner nabízí služby SEO a služby s touto činností spojené pro Magento.


Na webových stránkách poskytovatele je pak všem Partnerům k dispozici sekce, kde jsou jejich služby prezentovány všem návštěvníkům webových stránek Poskytovatele a potenciálním zákazníkům Partnera. Poskytovatel si vyhrazuje právo měnit pořadí Partnerů dle svého uvážení.

Každý Partner je povinen dodat Poskytovali do 2 týdnů od podepsání této Smlouvy následující údaje:

  • Popis své činnosti v rozsahu 30-50 slov.
  • URL adresu, kde nabízí své služby spojené s Magentem.
  • Logo.